TBS Inspection AS ble etablert i Februar 2010 og leverer i dag NDT inspeksjon, sveiseinspektør, sveiseingeniør, nivå 3, sveisesertifisering og tredjeparts tjenester innenfor onshore og offshore industrien.

Firmaet er per i dag lokalisert på Øysand i Melhus Kommune, og består av et profesjonelt team med 10 ansatte som innehar høy kompetanse innenfor sine respektive fagfelt.

Vi i TBS Inspection AS har stort fokus på HMS, oppdatert kompetanse blant våre ansatte, samt å bevare et godt renommé innenfor våre fagområder.

TBS Inspection AS ønsker å være en totalleverandør innenfor alle grener av inspeksjonsfaget og dets naturlige tilhørighet.

achilles